ข้อความส่วนหัว

  ส่วนประชาสัมพันธ์

  #ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ปีงบ2563

  สสอ.พนัสนิคม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563
  ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) ไตรมาส 1 ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562
  ประกาศเผยแพร่กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 04 ธันวาคม 2562
  ประกาศเผยแพร่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ณ วันที่ 04 ธันวาคม 2562
  ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าปิดประกาศ เจ้าหน้าที่ปลดประกาศ และเจ้าหน้าที่พยานรับรองการปิดประกาศสำหรับประกาศเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานต่างๆ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562
  ประกาศเผยแพร่การจัดสรรงบประมาณดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม ประจำปีงบประมาาณ 2563 ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562
  ประกาศเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
  00161 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 04 ธันวาคม 2562
  ประกาศ แนวทางการปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นจากที่หน่วยงานภาครัฐได้กำหนด
  เอกสารประกอบการประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (01) ประจำเดือน ตุลาคุม 2562 ณ.ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม วันที่ 03 ตุลาคม 2562
  เดือนตุลาคม62งานควบคุมโรค วันที่ 03 ตุลาคม 2562
  ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ วันที่ 03 ตุลาคม 2562
  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  ตัวอย่างหนังสือบันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  รพ.สต.นาวังหิน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ประกาศ ณ วันที่26 เมษายน 2562
  รพ.สต.หัวถนน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ประกาศ ณ วันที่26 เมษายน 2562
  รพ.สต.หนองปรือ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2562
  รพ.สต.หมอนนาง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2562
  รพ.สต.วัดหลวง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2562
  รพ.สต.หน้าพระธาตุ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2562
  รพ.สต.บ้านเซิด ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
  รพ.สต.สระสี่เหลี่ยม ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ประกาศ ณวันที่ 29 มีนาคม 2562
  รพ.สต.ท่าข้าม ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ประกาศ ณวันที่ 29 มีนาคม 2562
  รพ.สต.ไร่หลักทอง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ประกาศ ณวันที่ 28 มีนาคม 2562
  รพ.สต.หนองเหียง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ประกาศ ณวันที่ 28 มีนาคม 2562
  สสอ.พนัสนิคม ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประกาศ ณวันที่ 19 มีนาคม 2562
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคมแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประกาศ ณวันที่ 31 ม.ค.2562
  เผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ประกาศ ณวันที่ 28 ธ.ค.2561
  ประกาศเผยแพร่แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศ ณวันที่ 14 พ.ย.2561
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 ธ.ค. 2561
  แผนสรุบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธันวาคม 2561 ประกาศ ณวันที่ 28ธ.ค.2561
  ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน 2561
  ประกาศกรอบแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

   

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Please publish modules in offcanvas position.